Level 2
Level 1

termen


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op-art
richting in de schilderkunst van de 20e eeuw, speelt spel met verschillende optiche illusies
optische illusie
iets wat het oog waarneemt dat door de hersenen anders geïnterpreteerd wordt
fysiologische illusies
gebaseerd op eigenschappen van het menselijk oog
psychologische illusies
waarbij de hersenen de signalen verkeerd interpreteren
het grafische gestal
totaalbeeld waarbij het geheel meer is dan de som van de samenstellende delen, heeft een psychologische en sociale dimensie
iconografie
tak van de kunstgeschiedenis en houdt het bestuderen en beschrijven in van ontwerpen in de beeldende kunst. Gaat dieper in op de betekenis en de details van het kunstwerk
logografie
is meer dan een woord of beeld het zijn tekens zoals letters zijn in typografie. Ze hebben pas nut wanneer ze door de ontvanger begrepen worden
klank of woordlogo
wordt vertrokken van de beginletter of initialen van een naam. Voegt men de initialen samen tot logo of creërt men een naam op assciatieve of fonetische basis
monogram
één geillustreerde letter of verschillende letters met elkaar vervlochten
initialenlogo
doordat organisaties vaak een ingewikkelijke naam kiezen met meerdere woorden. Afgeleid naar een afkorting. Kan verschillen in verschillende talen
naamlogo
relatief kort gemakkelijk te gebruiken bestaat uit 2 richtingen kaligram en typografisch
kaligram
manier waarop het woord grafisch geschreven, getekend of geschilderd wordt
typografisch logo
vertrekt vanuit een bestaand lettertype
picturale naamlogo
merken bestaan uit de naam in een karakteristiek lettertype ingesloten in een eenvoudig symbool
beeldlogo
associatieve beeldmerken zijn opzichzelf staande logo's, direct visueel beeld of woordspeling. Gemakkelijk te begrijpen en voor idereen hetzelfde
gecombineerde logo's
combineren of integreren beeldvlak met de naam en versterken het karakter van een logo
perceptie
het proces van het verwerven, interpreteren en ordenen van zintuigelijke informatie
kijken
verstaan van een beeld of beeldenreeks die op het netvlies van het oog wordt gevangen
zien
het bewust en onbewust gewaarworden
hommage
eerbetoon, hulde, respect voor iemands prestaties
parodie
persiflage is een werk dat gebruikt wordt om te spotten, herkenbare eigenschappen worden overdreven uitvergroot, grote lijne zelfde als satire, kan op een onschuldige of bijtende wijze
plagiaat
letterdieverij is het overnemen van andermans werk zonder correcte bronvermelding. Doet lijken alsof het een oorpronkelijk werk is
vormherkenning
identificeren van vormen, patronene of configuraties dmv automatische middelen
stileren
vereenvoudigen tot een karakterestieke vorm
silhouet
een schaduwbeeld of schim, omtrek of contour
geometrisch
om meetkunde betrekking hebbend, meetkundig
organisch
organische vormen en vormen met een natuurlijke look en vloeiende en golvend uiterlijk. Om deze reden zijn ze vaak ook wel aangdeuid als gebogen vormen.
outline
enkel de contour wordt weergegeven. Meestal in zwarte lijnen
AIDA
Attention Interest Desire en Action
attention
het doel van de communicatie is de aandacht van de consument krijgen
interest
Consument wijzen op de posietive aspecten van het product
desire
consument overtuigen dat het product of merk waardevol is
action
consument bewegen op het product te kopen (waar, prijs enz)
concept
eerste ontwerp
geometrische compositie
doormiddel van een meetlat nauwkeurig volgens bepaalde meetkundige regels ontwerp opbouwen
diagonale composities
een compositie waarbij een duidelijke teedeling van een diagonale beeldas over het vlak is aangebracht bepaalde lijnen vertonen beweging (een ilusie)
kwaliteitscontrast
contrast tussen heldere en verzadigde kleuren, matte, troebele kleuren het contrast hangt af van hoeveel zwart er is toegevoegd
kwantiteitscontrast
sterk contrastverschil kan ontstaan door de kleuren in zzr verschillende hoeveelheden te gebuiken
simultaancontrast
verschijnsel van het menselijk oog als het een bepaalde kleur ziet een andere kleur opwekt
complementair contrast
ontstaat door kleuren naast elkaar te zetten die in de kleuren cirkel recht tegenover elkaar staan