Level 3 Level 5
Level 4

optische illusies


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ring van moebius
tweedimensionale topologische structuur: ruimtelijke figuur die slechts één vlak en één rand heeft
penrose driehoek
Drie balken die loodrecht op de andere 2 lijken te staan maar tezamen toch een driehoek vormen. deze figuur werdt bedacht en gepubliceerd door een britse wiskundige Roger … In 1958 . Maar de zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd had dezelfde drihoek reeds in 1934 getekend
penrose-trap
onmogelijk voorwerp bedacht door de Britse wiskundige Roger … dit onmogelijk voorwerp werdt geimplementeerd in de litho klimmen en dalen van MC escher
trap van schröder
is een dubbelzinnig figuur die 2 .. Tegelijk toont. Een gaat omhoog de andere omlaag. Deze figuur werdt gepubliceerd in duitsland door natuur onderzoeker en schooldirectuer heinrich george friedrich …
ambigrammen
schrift dat op meer manieren gezien kan worden