Level 3 Level 5
Level 4

Unit 1 - slovíčka 31-40


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grow up
vyrůst, vyrůstat (dospět)
hairbrush
kartáč na vlasy
hard
obtížný, těžký
Have a good weekend.
Hezký víkend.
information
informace
It doesn't matter.
To nevadí. / Na tom nezáleží.
kid
dítě
last
trvat; poslední
lawyer
právník
leave
opustit, zanechat, odejít