Level 40 Level 42
Level 41

Unit 5 - slovíčka 41-50


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frightening
strašidelný
get married
oženit se, vdát se
give a ring
zavolat (někomu)
give up
zanechat něčeho, skoncovat s něčím
grade
stupeň, známka
have a drug problem
mít problém s drogami
headache
bolest hlavy
heartache
bolení srdce, žal, smutek
heavy
těžký
hike
pěší výlet, pěší turistika