Level 92 Level 94
Level 93

Unit 12 - slovíčka 21-30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hero
hrdina
homeless
bez domova
honest
čestný, poctivý
in somebody's footsteps
v něčím stopách
income
finanční příjem
journey
cesta
What a pity!
To je smůla!
outdoor
určený pro pobyt v přírodě; venkovní
Pardon?
Ještě jednou, prosím. / Nerozuměl jsem.
peak
vrchol, vrcholek (hory)