Level 10 Level 12
Level 11

201 - 220


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
globally
dünya çapında; küresel olarak
quickly
hızlıca [not rapidly]
angrily
kızgın bir şekilde
shortly
yakında; az sonra
loudly
yüksek sesli bir şekilde, gürültüyle
dominantly
baskın olarak
accidentally
kazara, tesadüfen, hasbelkader, istemeden [coincidentally, incidentally]
steadily
düzenli olarak; adım adım [not regularly]
decreasingly
giderek azalarak
politely
kibarca
annually
yıllık
ideally
ideal olarak; en uygun biçimde, tercihen, en iyi şekilde
correctly
doğru bir şekilde [ not properly, accurately ]
originally
başlangıçta; ilk başta, aslen, özgün olarak [not initially]
honestly
dürüstçe
monthly
aylık
actually
aslına bakılırsa, gerçekten, doğrusu [not essentially]
openly
açıkça [not clearly, obviously, plainly]
familiarly
arkadaşlar arasında; dostane, yakından, samimi bir şekilde
decently
terbiyeli bir biçimde; iyi şekilde; insanca