Level 12 Level 14
Level 13

241 - 260


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tediously
bunaltıcı bir şekilde, bıktırıcı bir şekilde, usandırarak
intricately
karmaşık bir biçimde
persistently
ısrarlı bir şekilde
objectively
tarafsızca
eligibly
uygun bir şekilde (not suitably, appropriately, favourably)
convertibly
değiştirilebilir biçimde
arbitrarily
rastgele; keyfi olarak (not randomly)
extensively
kapsamlı bir şekilde (not inclusively)
seemingly
görünüşe bakılırsa (not apparently)
drastically
büyük ölçüde; sert bir biçimde [not largely, tremendously, greatly]
purely
sırf; sadece; yalnızca (not exclusively)
deniably
inkar edilebilir şekilde
slightly
birazcık; azıcık
compulsorily
mecburen (not compulsively)
subtly
ustaca; zekice; incelikle
strictly
sıkı bir şekilde; tam olarak, kati surette; kesinlikle [not tightly, firmly]
narrowly
kıl payı; zar zor; ucu ucuna
moderately
kısmen, bir dereceye kadar (not partly, partially)
jointly
ortaklaşa; beraberce
namely
yani; yani şöyle ki; başka bir deyişle