Level 3 Level 5
Level 4

być - to be + instrumental case, age and number


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ja jestem
I am
ty jesteś
You are
on jest
he is
ona jest
she is
ono jest
it is
my jesteśmy
we are
wy jesteście
you (pl.) are
oni są
they are (m.)
one są
they are (f,n.)
Co to jest?
What is this?
To jest bank
This is a bank
Kto to jest?
Who is this?
To jest Stefan
This is Stefan
Czy to jest dom?
Is this a house?
Nie, to nie jest dom
No, this is not a house
Tak, to jest dom
Yes, this is a house
Czy to jest student?
Is this a student?
Tak, to jest student
Yes, this is a student.
Nie, to nie jest student
No, this is not a student
Co to?
What's this?
Kto to?
Who's this
To gazeta
This is a newspaper
To Karol
This is Karol
Czy to Londyn?
Is that London?
być
to be
Basia jest dziewczyną
Basia is a girl
Adam jest chłopakiem
Adam is a boy
Marzena interesuje się modą
Marzena is interested in fashion
Piotr jest przystojnym chłopakiem
Peter is a handsome boy
Piotr jest przystojny
Peter is handsome
Ona jest wysoka
She is tall
Jestem studentem
I am a student (m)
Jesteśmy studentami
We are students (m)
Jestem Hiszpanem
I am Spanish (m)
Jesteśmy Hiszpanami
We are Spanish (m)
Jestem studentką
I am a student (f)
Jesteśmy studentkami
We are students (f)
Jestem Hiszpanką
I am Spanish (f)
Jesteśmy Hiszpankami
We are Spanish (f)
Jestem dzieckiem
I am a child
Jesteśmy dziećmi
We are children
zero
zero
jeden
one
dwa
two
trzy
three
cztery
four
pięć
five
sześć
six
siedem
seven
osiem
eight
dziewięć
nine
dziesięć
ten
jedenaście
eleven
dwanaście
twelve
trzynaście
thirteen
czternaście
fourteen
piętnaście
fifteen
szesnaście
sixteen
siedemnaście
seventeen
osiemnaście
eighteen
dziewiętnaście
nineteen
dwadzieścia
twenty
dwadzieścia jeden
twenty one
dwadzieścia dwa
twenty two
trzydzieści
thirty
Mam dwadzieścia dwa lata
I'm 22
Ile on ma lat?
How old is he?
Ile masz lat?
How old are you?
Ona ma dziewiętnaście lat
She is 19
rok
year
2, 3, 4, 22, 23, 24 lata
2-4, 22-24 years
5-21, 25-31 Lat
5-21, 25-31 years