Level 28 Level 30
Level 29

Useful Phrases


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rydw i'n hoffi
I like
rydw i'n mwynhau
I enjoy
rydw i'n dwli ar
I really like
rydw i wrth fy modd yn
I love + verb
rydw i wrth fy modd gyda
I love + noun
fy hoff... ydy...
my favourite...is...
dydw i ddim yn hoffi
I don't like
dydw i ddim yn mwynhau
I don't enjoy
dydw i ddim yn dwli ar
I really don't like
rydw i'n casau
I hate
mae'n gas gyda fi
there is hatred with me
mae'n well gyda fi
I prefer
mae e wrth ei fodd yn
he loves + verb
mae e wrth ei fodd gyda
he loves + noun
mae hi wrth ei bodd yn
she loves + verb
mae hi wrth ei bodd gyda
she loves + noun
ei hoff... ydy...
his/her favourite... is...
hoff... Sam ydy...
Sam's favourite... is...
mae'n well gyda hi
she prefers
mae'n well gyda fe
he prefers
mae'n well gyda Sam
Sam prefers
mae'n well gyda nhw
they prefer
mae'n well gyda fi... na...
I prefer... to...
ei gas... ydy...
his least favourite... is...
ei chas... ydy...
her least favourite... is...
cas... Sam ydy...
Sam's least favourite... is...
eu cas... ydy...
their least favourite... is...
meddwl
to think
credu
to believe
siŵr
to be sure
gwybod
to know
teimlo
to feel
rydw i'n meddwl
I think
mae hi'n teimlo
she feels
fy mod i'n
that I am
dy fod di'n
that (s) you are
ei fod e'n
that he is
ei bod hi'n
that she is
ein bod ni'n
that we are
eich bod chi'n
that (pl) you are
eu bod nhw'n
that they are
roeddwn i'n meddwl
I thought
roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n wych
I thought that it was great
roeddwn i'n credu
I believed
yn fy marn i
in my opinion
ydw rydw i'n cytuno
yes I agree
nac ydw rydw i'n anghytuno
no I disagree
a fi
and me
fi hefyd
me too
dydw i byth yn
I never
dwyt ti byth yn
(s) you never
dydy hi byth yn
she never
mae diddordeb gyda fi
I am interested
mae’n bosib
it's possible
yn wahanol Sam, rydw i'n meddwl
unlike Sam, I think
mae Sam yn dweud
Sam says
annwyl Sam
dear Sam
oddi wrth Sam
from Sam