Level 34 Level 36
Level 35

Holiday Vocabulary


120 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gwyliau
holidays
Cymru
Wales
Lloegr
England
Yr Alban
Scotland
Prydain
Britain
Iwerddon
Ireland
Ffrainc
France
Llydaw
Brittany
Sbaen
Spain
Portiwgal
Portugal
Gwlad Belg
Belgium
Yr Almaen
Germany
Yr Iseldiroedd
The Netherlands
Denmarc
Denmark
Norwy
Norway
Yr Eidal
Italy
Awstria
Austria
Y Swistir
Switzerland
Gwlad Groeg
Greece
Twrci
Turkey
Rwsia
Russia
Ewrop
Europe
Awstralia
Australia
Seland Newydd
New Zealand
De Affrica
South Africa
Yr Aifft
Egypt
Yr Unol Daleithiau
The United States
Gwlad yr Iâ
Iceland
Tseina
China
Siapan
Japan
Y Byd
The World
gwledydd
countries
gwlad
country
ardaloedd
areas
Sir Benfro
Pembrokeshire
Gŵyr
The Gower
Y Bannau Brycheiniog
The Brecon Beacons
Y Canolbarth
Midlands / Mid Wales
Yr Wyddfa
Snowdon
Eryri
Snowdonia
Ynys Môn
Anglesey
Gwlad yr Haf
Sommerset
Cernyw
Cornwall
Dyfnaint
Devon
prifddinasoedd
capital cities
Caerdydd
Cardiff
Llundain
London
Caeredin
Edinburgh
Rhufain
Belfast
gogledd
north
de
south
dwyrain
east
gorllewin
west
ym mis awst
in August
yn yr haf
in summer
ym mis Mehefin
in June
dwy fil a deg
2010
yng ngwyliau’r haf
in the summer holidays
hanner tymor
half term
teithion ni
we travelled
mewn
in a
car
car
awyren
aeroplane
trên
train
ar long
by boat
gwesty
hotel
bwthyn
cottage
house
fflat
flat
carafán [f]
caravan
pabell
tent
gwersyllu
to camp
arhoson ni
we stayed
traeth
beach
glan y môr
seaside
disgo
disco
cerdded
to walk
torheulo
to sunbathe
gweld y golygfeydd
to see the sights
bwyta hufen iâ
to eat ice cream
ymlacio
to relax
llawer o bethau
lots of things
lleol
local
am bythefnos
for a fortnight
am wythnos
for a week
am benwythnos
for a weekend
lle
place
rydw i'n yma ers wythnos
I have been here a week
amser da
good time
amser drwg
bad time
tywydd
weather
heulog
sunny
cymylog
cloudy
bwrw eira
snowing
bwrw glaw
raining
gwlyb
wet
gwyntog
windy
rhy boeth
too hot
rhy oer
too cold
ymweld â
to visit
gwario
to spend (money)
gorffwyso
to rest
prynu
to buy
cwrdd â
to meet with
llogi (car)
to hire (a car)
yma
here
tu allan i
outside (a place)
wythnos gyntaf / ail / trydydd
first / second / third week
yn yr haul
in the sun
tywydd braf
good weather
gwyliau antur
adventure holiday
gwyliau gwersylla
camping holidays
ymlaciol
relaxing
profiad
experience
gwastraff amser
a waste of time
ymwelais i â
I visited
dinas [f]
city
pentref
village
llawer i wneud
lots to do
wrth y môr
by the sea