Level 35 Level 37
Level 36

Sport Vocabulary


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chwaraeon
sport
rygbi
rugby
pêl-droed [f]
football
pêl-rwyd [f]
netball
pêl-fasged [f]
basketball
pêl foli [f]
volley ball
pêl fas [f]
baseball
pêl-droed americanaidd [f]
American football
loncian
jogging
rhedeg
running
athletau
athletics
hoci
hockey
hoci-iâ
ice hockey
golff
golf
criced
cricket
snwcer
snooker
pwl
pool
sboncen [f]
squash
tenis
tennis
sglefrio
skating
nofio
swimming
syrffio
surfing
sgio
skiing
seiclo
cycling
gymnasteg [f]
gymnastics
pysgota
fishing
marchogaeth
horse riding
tenis bwrdd
table tennis
bowlio deg
ten pin bowling
sglefrfyrddio
skateboarding
rhwyfo
rowing
hwylio
sailing
dringo
climbing
paffio
boxing
reslo
wrestling
rasio ceffylau
horse racing
llafnrolio
roller blading
rownderi
rounders
deifio
diving
canwio
canoeing
bwrddhwylio
wind surfing
eifyrddio
snow boarding
rasio ceir
motor racing
mynd i'r gampfa
going to the gym
syrffio barcud
kite surfing
sgio dŵr
water skiing
carati
karate
jiwdo
judo
codi pwysau
weight lifting
saethu
shooting
saethyddiaeth
archery
ffrisbi eithafal
ultimate frisbee
cadw'n heini
to keep fit
mae'n bwysig achos
it's important because
canolfan hamdden [f]
leisure centre
pwll nofio
swimming pool
actif
active
diogyn
lazy
crefftus
skilful
colli
to lose
tîm
team
gêm [f]
game
mae e’n fy nghadw fi’n heini
it keeps me fit
mae e'n ei chadw hi'n heini
it keeps her fit
mae e'n ei gadw e'n heini
it keeps him fit
aelod o dîm
member of a team
fy arwr chwaraeon ydy...
my sporting hero is...
mae llawer o arian gyda fe.
he has lots of money
amser hamdden
leisure time
sialens
a challenge
cefnogi (tîm)
to support (a team)
erbyn
against
sgorio
to score
chwaraeon dŵr
water sports
ymarfer
exercise
cynllun ymarfer
exercise plan
chwaraewr
player
chwaraewyr
players
ffitrwydd
fitness
maint Olympaidd
Olympic sized
mae’n beryglus i'ch iechyd
it's dangerous for your health
sylwebydd
commentator