Level 36 Level 38
Level 37

Fashion and Shopping Vocabulary


126 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ffasiwn
fashion
siopa
to shop
dillad
clothes
crys
shirt
crys-t
t-shirt
crys pêl-droed
football shirt
trowsus
trousers
jîns
jeans
gwregys
belt
sgert [f]
skirt
siwmper [f]
jumper
crys chwys
sweatshirt
blows
blouse
ffrog [f]
dress
trowsus byr
shorts
tracwisg [f]
tracksuit
gwisg nofio [f]
swimming costume
gwisg ysgol [f]
school uniform
sanau
socks
teits
tights
dillad isa
underwear
esgidiau
shoes
treinars
trainers
côt [f]
coat
siaced [f]
jacket
siwt [f]
suit
tei
tie
top
top
het [f]
hat
sgarff [f]
scarf
menyg
gloves
dilyn y ffasiwn
to follow fashion
yn wahanol
different
unigryw
unique
modelau
models
anorecsia
anorexia
delwedd
image
y cyfryngau
the media
cylchgronau
magazines
teledu
television
pwysau
to pressure
pwysig
important
drud
expensive
rhad
cheap
rhesymol
reasonable
cyfforddus
comfortable
anghyfforddus
uncomfortable
colli pwysau
to lose weight
menywod
women
dynion
men
sut dylai menywod edrych
how women should look
syniad
idea
realistig
realistic
afrealistig
unrealistic
problemau bwyta
eating problems
gallu
to be able to
achosi
to cause
marwolaeth
death
gormod
too much
ymron
nearly
mewn cant
percent
ohonyn nhw
of them
siop [f]
shop
banc
bank
cymdeithas adeiladu
building society
marchnad [f]
market
archfarchnad [f]
supermarket
cigydd
butcher
fferyllydd [f]
pharmacy
y optegydd
the opticians
caffi
cafe
siop chwaraeon
sport shop
siop esgidiau
shoe shop
siop fara
bakery
siop flodau
florists
siop bapurau
newsagent
siop ddillad
clothes shop
siop lyfrau
book shop
siop gerddoriaeth
music shop
siop ffrwythau a llysiau
fruit and vegetable shop
siop anifeiliaid anwes
pet shop
siop drin gwallt
hairdressers
siop elusen
charity shop
siop y gornel
corner shop
siop anrhegion
gift shop
siop deganau
toy shop
siop bysgod a sglods
fish and chip shop
siop feiciau
bike shop
siop leol
local shop
siop arddio
garden shop / centre
mae’n beryglus i'ch iechyd
it's dangerous for your health
does dim siopau da yn fy ardal i
there are no good shops in my area
mae dewis da
there's a good choice
gwario
to spend (money)
y mis
a month
wastraff arian
a waste of money
hen ffasiwn
old-fashioned
cael bargen
to get a bargain
does dim llawer o arian gyda fi
I don't have much money
pentref siopa
outlet village
rhai
some
lliwgar
colourful
arian
money
ceiniog
penny
punt
pound
ceiniogau
pence
un bunt
one pound
dwy bunt
two pounds
tair punt
three pounds
pedair punt
four pounds
pum punt
five pounds
chwe phunt
six pounds
saith punt
seven pounds
wyth punt
eight pounds
naw punt
nine pounds
deg punt
ten pounds
un deg tair punt / o bunnoedd
thirteen pounds
tri deg saith punt / o bunnoedd
thirty seven pounds
naw deg naw punt / o bunnoedd
ninety nine pounds
hybu
to promote (an idea)
achos hi sy’n talu am y dillad
because she's the one who pays for the clothes
sôn am hen ffasiwn!
talk about old fashioned!
siopau'r stryd fawr
high street shops
rhywbeth newydd
something new
gwisgo
to wear
i fi
for me