Level 39 Level 41
Level 40

Music Vocabulary


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cerddoriaeth (f)
music (f)
miwsig (m)
music (m)
cerddoriaeth bop
pop music (f)
cerddoriaeth glasurol
classical music (f)
cerddoriaeth roc
rock music (f)
cerddoriaeth ddawns
dance music (f)
cerddoriaeth werin
folk music (f)
cerddoriaeth rap
rap music (f)
cerddoriaeth opera
opera music (f)
cerddoriaeth fetel trwm
heavy metal music (f)
gwrandawais i ar gerddoriaeth
I listened to music (f)
miwsig pop
pop music (m)
miwsig gwerin
folk music (m)
miwsig dawns
dance music (m)
miwsig clasurol
classical music (m)
gwrando ar fiwsig
to listen to music (m)
fy hoff gerddoriaeth
my favourite music (f)
fy hoff fiwsig
my favourite music (m)
cerddoriaeth gymraeg
welsh music (f)
miwsig cymraeg
welsh music (m)
pob math o gerddoriaeth
all kinds of music (f)
bandiau
bands
grŵp
group
canwr
singer (male)
cantores
singer (female)
cantorion
singers (male / mixed)
cantoresau
singers (female)
y radio
the radio
troellwr
DJ
chwaraewr MP3
MP3 player
Radio Un
Radio One
yn fy ystafell wely
in my bedroom
yn y lolfa
in the lounge
ar y bws
on the bus
ar y ffordd i'r ysgol
on the way to school
ar y radio yn y car
on the car radio
achos mae'n helpu ni
because it helps us
canolbwyntio
to concentrate
dawnsio i...
dancing to...
cân
song
caneuon
songs
drymiau
drums
dydy fy rhieni ddim yn hoffi clywed fy ngherddoriaeth yn uchel
my parents don't like to hear my music playing loudly
yn fyw mewn cyngerdd
live in a concert
roedd y tocynnau'n costio
the tickets cost
rydw i'n mynd i weld
I am going to see
hoffwn i weld
I would like to see
mae lluniau gyda fi
I have pictures / photos
ohoni hi
of her
ohono fe
of him
ohonyn nhw
of them
ganddi hi
by her
ganddo fe
by him
ganddyn nhw
by them
albwm
album
albymau
albums
deg uchaf
top ten
y siartiau
the charts
côr
choir
gwahodd
to invite
yn fyw
live
llwyfan
stage
neuadd [f]
hall
ffî [f]
fee
trefniadau
arrangements
gobeithio
to hope
trydanol
electrical
offer
equipment
paratoi
to prepare