Level 43 Level 45
Level 44

Myself


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rydw i'n byw...
I live...
yng Ngh
yn + C
ym Mh
yn + P
yn Nh
yn + T
yn N
yn + D
ym M
yn + B
yng Ng
yn + G
rydw i'n dod o
I come from
yn wreiddiol
originally
gwallt
hair
llygaid
eyes
tonnog
wavy
cyrliog
curly
brawd
brother
brodyr
brothers
chwaer
sister
chwiorydd
sisters
mam
mum
tad
dad
llysfrawd
step brother
llyschwaer
step sister
llystad
step father
llysfam
step mother
mae pedwar o bobl yn fy nheulu
there are four people in my family
teulu
family
mab
son
merch
daughter
gefell
twin (male)
ces i fy ngeni
I was born
ces i fy magu
I was raised
mae fy mhen-blwydd i ar...
my birthday is on...
rydw i'n pedwar ar ddeg oed
I am fourteen years old
rydw i'n pymtheg oed
I am fifteen years old
gweithgar
hard-working
hoffus
likeable
cyfeillgar
friendly
tawel
quiet
gydwybodol
conscientious
canlyniadau
results
gwisgo sbectol
to wear glasses
yn anniben
messy
steil
style
mil naw naw saith
1997
mil naw naw wyth
1998
ci
dog
cath
cat
mochyn gini
guinea pig
aderyn
bird
neidr [f]
snake
ceffyl
horse
pysgod
fish (pl)
rydw i'n berson...
I am a... person
fi fy hunan
myself
tad-cu
grandad
mam-cu
grandma
mae ci gyda ni o'r enw Scamp
we have a dog called Scamp
hobi
hobby
hobïau
hobbies
darllen
to read
mynd allan
to go out
coginio
to cook
gwylio'r teledu
to watch the television
chwarae ar y cyfrifiadur
to play on the computer
mynd i'r sinema
to go to the cinema
celf
art
daearyddiaeth [f]
geography
ceffylau
horses
garddio
to garden
tecstio fy ffrindiau
texting my friends
gwyddbwyll [f]
chess
rhedeg traws gwlad
cross country running