Level 44
Level 45

Special Events


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nos Galan
New Year's Eve
Dydd Calan
New Year's Day
Dydd Santes Dwynwen
St. Dwynwen's Day (25th Jan)
Dydd Gŵyl Dewi
St. David's Day
Y Pasg
Easter
Nos Galan Gaeaf
Halloween
Noson Tân Gwyllt
Bonfire Night
Noswyl Nadolig
Christmas Eve
Dydd Nadolig
Christmas Day
trefnu
to organise
digwyddiad
event
digwyddiadau
events
mae pawb yn hoffi
everyone likes
cyngerdd
a concert
gig
a gig
diwrnod dim gwisg ysgol
a non-uniform day
diwrnod gwisg ffansi
a fancy dress day
diwrnod hwyl
a fun day
ffair
a fair
nofio noddedig
a sponsored swim
ocsiwn
an auction
stondin deisennau
cake store
taith gerdded
a walk
syniad da
a good idea
hoffwn i drefnu
I would like to organise
cymdeithas ddadlau
debating society
cymdeithas hanes
history society
clwb rhedeg
running club