Level 32 Level 34
Level 33

Lesson 17 - Chinese to Pinyin


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tian1 liang4
天亮
han4
qiu1 gao1 qi4 shuang3
秋高氣爽
ben1
qing1 shan1 lv4 shui3
青山綠水
tou1
yan3 qian2
眼前
jie2 guo3
結果
wu4
yi2 wang4 wu2 ji4
一望無際
zhen1 shi
真是
hua2 bei3 ping2 yuan2
華北平原
tuo1 yun4
託運
tian1 kong1
天空
men1 re4
悶熱
shou3 ti2 bao1
手提包
kou3 xiang1 tang2
口香糖
liang2 shuang3
涼爽
wu2 ying3 wu2 zong1
無影無踪
wei4 sheng1 zhi3
衞生紙
de2 le
得了
qing1 zao3
清早
jiao4 xing3
叫醒
da2
dun4
kai1 kuo4
開闊
jing3 se4
景色
shuang1 shu4
雙數
geng4 shi
更是
dan1 shu4
單數
xun2 zhao3
尋找
shi2 qi1 kong3 qiao2
十七孔橋
ge2 kai1
隔開
di4 li3
地裏
luo2 ma3 da4 che1
騾馬大車
lian2
zhao4 xia lai
照下來
xin1 qi2
新奇
feng1 tu3 ren2 qing2
風土人情
shi2 ji4
實際
ti3 yan4
體驗
yi4
zhong1 yu2
終於
lan2 zhu4
攔住
xing1 fen4
興奮