Level 9 Level 11
Level 10

Érzelmek (Emotions)


153 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
erőfeszítés
effort, exertion
igyekezet
endeavour, effort
erőlködés
exertion, strain [arduous effort]
megerőltetés
exertion, strain [arduous effort]
fáradság
pains, efforts, trouble [taken to do sth]
fáradozás
pains, efforts, trouble [taken to do sth]
fáradtság
tiredness, weariness, fatigue
kimerültség
exhaustion
elégedettség
satisfaction, contentment [feeling satisfied]
megelégedés
satisfaction, contentment [feeling satisfied]
kielégülés
satisfaction, gratification (incl. sexual)
kielégítés
satisfying, satisfaction [of sb/a desire]
becsvágy
ambition
nagyravágyás
ambition, ambitiousness
hajlam
inclination, propensity, disposition
hajlandóság
willingness, inclination
beállítottság
disposition, cast of mind
vérmérséklet
temperament
búskomorság
melancholy
kétségbeesés
despair, desperation, despondency
feszültség
tension; voltage
nyugtalanság
restlessness, disquiet, unrest
akarat
will (volition)
akaraterő
willpower
jóakarat
goodwill, benevolence
jóindulat
goodwill, benevolence
rosszakarat
spite, malice, malevolence
rosszindulat
spite, malice, malevolence
neheztelés
resentment, rancour, ill feeling
bosszú
revenge, vengeance
megtorlás
reprisal, retaliation
leszámolás
settling of scores, score-settling
viszály
discord
viszálykodás
discord
duzzogás
sulking
méreg
poison, venom; anger
bosszúság
annoyance, vexation, irritation [feeling of]
bosszantság
annoyance, vexation, irritation [feeling of]
megbotránkozás
indignation, outrage [feeling of]
felháborodás
indignation, outrage [feeling of]
méltatlankodás
indignation, outrage [feeling of]
káröröm
schadenfreude
lelkiismeret
conscience
sajnálat
pity; sorrow, regret
szánalom
pity, compassion
kegyelem
mercy, clemency
irgalom
mercy, clemency [out of pity/compassion]
könyörület
mercy, clemency [out of pity/compassion]
együttérzés
sympathy, compassion
részvét
sympathy, compassion; commiseration, condolence
gyász
mourning
bánat
grief
bűnbánat
contrition, repentance, remorse
megbánás
regret, contrition, repentance
bűntudat
guilty conscience, feeling of remorse
lelkiismeret-furdalás
pang of conscience/remorse
aggály
misgiving, qualm
meggyőződés
conviction, firm belief
őszinteség
sincerity
nyiltság
openness, frankness, candour
meghittség
familiarity, intimacy [feeling of closeness and trust]
bizalmasság
familiarity, intimacy [feeling of closeness and trust]
bensőségesség
intimacy, closeness [of sentiment/trust]
intimitás
intimacy [physical and emotional]
vigasz
solace, comfort, consolation
önérzet
self-esteem, self-respect
önbecsülés
self-esteem, self-respect
önelégültség
smugness, self-satisfaction, complacency
beképzeltség
conceit(edness), self-importance
önhittség
conceit(edness), self-importance
önteltség
conceit(edness), self-importance
önzés
selfishness
önző
egotist
önérdek
self-interestedness
önzetlenség
selflessness, altruism
melldöngetés
chest-thumping, boasting
köldöknézés
navel-gazing
vonzalom
feeling of attraction/affection
vonzóerő
force of attraction, pull, appeal, allure
vonzerő
force of attraction, pull, appeal, allure
izgalom
excitement, thrill
lelkesedés
enthusiasm
rajongás
ardour, passion, enthusiasm
buzgalom
zeal, fervour
közöny
indifference, apathy
közönyösség
indifference, apathy
közömbösség
indifference, apathy
egykedvűség
indifference, apathy
apátia
apathy, indifference
higgadtság
composure, calmness, serenity
örvendezés
jubilation, exultation
ujjongás
jubilation, exultation
elragadtatás
ecstasy, rapture
életkedv
joie de vivre, lust for life
életöröm
joie de vivre, lust for life
gyönyör
bliss
kéj
sensual/carnal pleasure
kéjenc
debauchee, voluptuary, sensualist
alázat
humility, humbleness
szégyen
shame, disgrace
gyalázat
ignominy, dishonour
szégyenérzet
feeling of shame
szemérem
(sexual) modesty
szegyénfolt
blot/blemish (on sb's character)
megalázás
humiliation
megaláztatás
humiliation
lealacsonyítás
debasement, degradation
lealacsonyodás
debasement, degradation
megszégyenítés
shaming
vonakodás
reluctance, unwillingness
ellenszenv
antipathy, dislike, aversion
ellenérzés
aversion, antipathy
idegenkedés
aversion
undor
disgust, loathing, repugnance
lenézés
contempt, scorn, disdain
megvetés
contempt, scorn, disdain
ijedtség
fright, fear
rémület
terror, dread
rettegés
terror, dread
borzalom
horror
iszony
horror, repulsion, phobia
iszonyat
horror, repulsion, phobia
pánik
panic
riadalom
panic
riadó
alert, alarm
csodálkozás
wonderment, astonishment, amazement
megrökönyödés
stupefaction, bewilderment
döbbenet
consternation, dismay, shock
megdöbbenés
consternation, dismay, shock
meghökkenés
consternation, dismay, shock
mérséklet
moderation, moderateness, restraint, temperance
mérsékletesség
moderation, moderateness, restraint, temperance
mérsékeltség
moderation, moderateness, restraint, temperance
mértéktartás
moderation, moderateness, restraint, temperance
önmérséklet
self-restraint, self-control
önmegtartóztatás
abstinence
tapintat
tact
tapintatosság
tactfulness
diszkréció
discretion
vágy
desire, yearning, longing
vágyakozás
desire, yearning, longing
törekvés
striving
inger
urge, stimulus
ösztönzés
impetus, spur
belenyugvás
acquiescence, resignation [acceptance of inevitable]
mersz
pluck, daring, guts, nerve, bottle
hősiesség
heroism, valour
vitézség
valour, heroism
vakmerőség
daring, foolhardiness, recklessness
elkeseredés
embitterment
elkeseredettség
embitterment, embitteredness
sebezhetőség
vulnerability
sebezhetetlenség
invulnerability