Level 6 Level 8
Level 7

Pénz, üzlet, gazdaság (Money, business, economy)


131 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adóköteles jövedelem
taxable income
általános forgalmi adó
value added tax
áfa
VAT
adóbevallás
tax return
adócsökkentés
tax reduction, tax cut
engedmény
concession [yielding on a point/on price]
árengedmény
discount, price reduction
árleszállítás
discount, price reduction
foglaló
down-payment, deposit
előleg
advance payment, deposit
előfizetés
subscription
ráfordítás
outlay, expenditure, cost
költekezés
lavish spending, extravagant spending
túlköltekezés
excessive spending
betét
deposit [in bank]; insert {gen}
betétszámla
deposit account
számvitel
accounting, accountancy
könyvelés
bookkeeping, accounting, accountancy
könyvvitel
bookkeeping
könyvelő
accountant, bookkeeper
számvevő
auditor, comptroller
számvevőszék
court of auditors, audit office
számadás
statement of account
elszámolás
statement/settling of accounts
mérleg
weighing machine, scales; {fin} balance sheet
bruttó hazai termék
gross domestic product
márka
brand
védjegy
trademark
szabadalom
patent
kirendeltség
local branch office (of company)
tranzakció
transaction
ügylet
business deal, business transaction
üzletkötés
business deal, business transaction
üzletkötő
sales representative
kereskedés
trading, dealing
bennfentes kereskedés
insider trading, insider dealing
nagykereskedő
wholesaler
kiskereskedő
retailer
szabadkereskedelmi övezet
free-trade zone
rendelés
order (in restaurant, online purchase etc); doctor's surgery hours
orvosi rendelő
doctor's consulting room/surgery
beszerzés
purchasing, acquisition, procurement
közbeszerzés
public procurement
kölcsönzés
lending, loaning
pénzkölcsönző
moneylender
áthidaló kölcsön
bridging loan
személyi kölcsön
personal loan
finanszírozás
financing
államadósság
national debt
mentőcsomag
rescue package
megszorítás
tightening; {econ} austerity
fizetésképtelenség
insolvency; inability to pay
leértékelés
devaluation
ellenérték
equivalent
kenyérkereső
breadwinner
családfenntartó
breadwinner
nyomor
destitution, penury, extreme poverty
nyomorgás
destitution, penury, extreme poverty
nincstelenség
destitution, penury, extreme poverty
elszegényedés
impoverishment, pauperisation
bőség
abundance, plenty
árverés
auction
irányár
guide price
nyereségesség
profitability
jövedelmezőség
profitability
adózás előtti nyereség
pre-tax profit
adózás utáni nyereség
after-tax profit
tőzsde
stock market
részvény
share, stock {fin}
elsőbbségi részvény
preferential share {fin}
osztalék
dividend
kötvény
bond {fin}
hozam
yield {fin}
kötvényhozam
bond yield
biztosítási kötvény
insurance policy
tőkepiacok
capital markets
munkaerőpiac
labour market
szakszervezet
trade union
szakszervezeti tag
trade union member
termelőeszközök
means of production
átlagjövedelem
average income
korlátolt felelősségű társaság
limited company
részvénytársaság
public limited company, joint-stock company
szövetkezet
co-operative
eladás
selling, sale
árusítás
selling, sale
értékesítés
selling, sales (activity)
értékesítési osztály
sales department
üzemeltetési költségek
operating costs, running costs
működtetési költségek
operating costs, running costs
kiárusítás
selling off, clearance sale
felszámolás
liquidation, winding up [of company]
font
pound sterling £
utalvány
voucher
nyitva tartás
opening hours
nyitvatartási idő
opening hours
raktár
storeroom; stock [of merchandise]
tárház
storehouse, repository
pénztár
cash desk, cashier's counter, till, checkout
pénztáros
cashier, teller
nyugdíjpénztár
pension fund
vásár
fair [large commercial event]
alkudozás
haggling, horse-trading, bargaining
meggazdagodás
getting rich, enrichment
visszafizetés
reimbursement, repayment, refund, rebate, paying back
visszatérítés
reimbursement, repayment, refund, rebate, paying back
megtérítés
reimbursement, repayment, refund, rebate, paying back
kártérítés
compensation, damages, recompense
kárpótlás
compensation, damages, recompense
kártalanítás
compensation, damages, recompense
jovátétel
reparations, indemnity
juttatás
allowance, benefit (payment)
szociális juttatás
social benefit
pénzbeli juttatás
monetary benefit/allowance
természetbeni juttatás
benefit in kind
segély
financial aid/assistance, grant
szociális segély
social welfare
munkanélküli segély
unemployment benefit
álláskeresési járadék
jobseeker's allowance
időskorúak járadéka
elderly allowance
családi pótlék
family allowance, child benefit
örökség
inheritance, legacy
örökös
heir, inheritor
trónörökös
heir to the throne
átvilágítás
scanning, x-raying; audit, vetting, due diligence
szemle
review, inspection
menedzser
manager
vezetőség
leadership, board of management
átvétel
receipt [act of receiving a delivery]
kézhezvétel
receipt [act of receiving a delivery]
átvételi elismervény
acknowledgement of receipt