Level 13
Level 14

Week 11


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
male, male, malet
chess
kabe, kabe, kabet
checkers
viibima, viibida, viibin, viibisin
to stay, to tarry
algaja, algaja, algajat
beginner
edasijõudnud, edasijõudnu, edasijõudnut
advanced
peamiselt
mainly
omadussõna, omadussõna, omadussõna
adjective
valimiskampaania, valimiskampaania, valimiskampaaniat
election campaign
suhtlemisoskus, suhtlemisoskuse, suhtlemisoskust
communication skills
kinnisvara, kinnisvara, kinnisvara
real estate
teaduslik, teadusliku, teaduslikku
scientific
disainima, disainida, disainin, disainisin
to design
kooliõpetaja, kooliõpetaja, kooliõpetajat
graduate
ehe, ehte, ehet
ornament, jewelry
paigaldama, paigaldada, paigaldan, paigaldasin
to install
kujundama, kujundada, kujundan, kujundasin
to shape, design, make
kassiir, kassiiri, kassiiri
cashier
reisikonsultant, reisikonsultandi, reisikonsultanti
travel agent
maksuametnik, maksuametniku, maksuametnikku
tax office worker
koostama, koostada, koostan, koostasin
to compile, compose, put together
ilmaennustus, ilmaennustuse, ilmaennustust
weather forecast
uuring, uuringu, uuringut
research, study, survey
sotsioloogiline, sotsioloogilise, sotsioloogilist
sociological
lilleseade, lilleseade, lilleseadet
flower arrangement
sõlmima, sõlmida, sõlmin, sõlmisin
to conclude, to enter into
meditsiiniline, meditsiinilise, meditsiinilist
medical
töötu, töötu, töötut
unemployed
liin, liini, liini
line
esitama, esitada, esitan, esitasin
to present, offer, put forth, submit
sotsiaalne, sotsiaalse, sotsiaalset
social
loominguline, loomingulise, loomingulist
creative
rutiinne, rutiinse, rutiinset
routine
ettevõte, ettevõtte, ettevõtet
company, enterprise
aine, aine, ainet
subject, material
umbisikuline, umbisikulise, umbisikulist
impersonal
üldaine, üldaine, üldainet
basic subject
mulje, mulje, muljet
impression
äärmine, äärmise, äärmist
extreme
lavagrimm, lavagrimmi, lavagrimmi
stage make-up
tuupimine, tuupimise, tuupimist
cramming
jagunema, jaguneda, jagunen, jagunesin
to be divided
nohik, nohiku, nohikut
geek
heasoovlik, heasoovliku, heasoovlikku
well-intentioned