Level 9 Level 11
Level 10

361 - 400


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brief: wetenschap; literatuur
litterae
antwoorden
respondeo (respondēre)
goud
aurum
perf. act. van cano
cecini
(be)zingen
cano (canĕre)
perf. act. van gero
gessi
ppp. van gero
gestus
dragen: (oorlog) voeren (bellum gerere)
gero (gerĕre)
vanwaar; waarvandaan: dientengevolge
unde
(nood)lot
fatum
eer; eerbetoon: (ere)ambt
honor; honoris
taak: geschenk
munus; muneris
iemand; iets
quisquam; quidquam/quicquam (gen.cuiusquam)
de gewoonte hebben; gewoonlijk doen
soleo
drie
tres; tres; tria; gen. trium
bij
apud + acc.
staat; burgerij
civitas; civitatis
trouw: vertrouwen
fides; fidei
lof; roem
laus; laudis
vaderland
patria
tijd; leeftijd
aetas; aetatis
karakter; doen en laten: aanleg; talent
ingenium
berg
mons; montis
gebied
fines (mv.)
einde
finis; finis (mnl.)
ouder; vader; moeder
parens; parentis
weg: reis; mars
iter; itineris
wie/welke ook maar; iedereen die
quicumque; quaecumque; quodcumque (gen. cuiuscumque)
(be)rekening; rekenschap: rede; verstand: manier; aard
ratio; rationis
teruggeven
reddo (reddĕre)
perf. act. van nosco: kennen
novi (novisse)
leren kennen (onvolt. tijden): kennen (volt. tijden)
nosco (noscĕre)
teken: veldteken
signum
perf. van adsum
adfui
aanwezig zijn (bij): helpen
adsum (adesse) (+ dat.)
daarna
deinde
wild; ruw
ferus; -a; -um
wild dier; monster
fera
(levens)adem; ziel
anima
het is toegestaan; het is mogelijk
licet + dat.