Level 11 Level 13
Level 12

441 - 480


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
somber; droevig
tristis; -e
perf. van adeo
adii; aditus
gaan naar; komen naar; zich wenden tot
adeo (adire)
hard
durus; -a; -um
dochter
filia
klein
parvus; -a; -um
voorschrijven; bevelen
praecipio (praecipĕre) (+ dat.)
voorschrift
praeceptum
hoedanig: zodanig als (evt. in comb. met talis)
qualis; -e
gelofte: wens; gebed
votum
er tegenover; daarentegen
contra (bijw.)
tegenover; tegen
contra (+ acc.)
rivier
flumen; fluminis
van hier; hiervandaan
hinc
zich oprichten; opstijgen
surgo (surgĕre)
perf. act. van disco
didici
leren
disco (discĕre)
lange tijd
diu
traan
lacrima
licht
lux; lucis
niemand
nemo; neminis
verdragen; dulden; doorstaan: toelaten; ervaren; ondergaan
patior (pati)
gevaar
periculum
bos
silva
golf; water
unda
wind
ventus
meisje; maagd
virgo; virginis
gelukkig
beatus; -a; -um
ppp. van cedo
cessus
(weg)gaan; wijken
cedo (cedĕre)
goddelijk; vergoddelijkt
divus; -a; -um
pijn; verdriet
dolor; doloris
gelukkig
felix; felicis
bewonderen: zich verwonderen
miror (mirari)
schim: schaduw
umbra
duizend
mille
trouw; liefdevol; vroom
pius; -a; -um
overhandigen; uitleveren;
trado (tradĕre)
perf. van gaudeo
gavisus sum
blij zijn: (+ abl.) zich verheugen over
gaudeo (gaudēre)