Level 12 Level 14
Level 13

481 - 520


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
roem
gloria
vrij
liber; libera; liberum
eigen
proprius; -a; -um
bondgenoot: makker
socius
hoop; verwachting
spes; spei
gezicht; blik
vultus; vultus
bebouwen: verzorgen: (ver)eren
colo (colĕre)
gemakkelijk
facilis; -e
bekend
notus; -a; -um
leger
exercitus; exercitus
slavin
serva
slaaf
servus
dierbaar; geliefd: duur
carus; -a; -um
helder; beroemd
clarus; -a; -um
niet willen
nolo (nolle)
gelijk aan: gelijkend op
similis; -e (+ gen./dat.)
ruiter; ridder
eques; equitis
(hoogste) macht; gezag: rijk
imperium
recht
ius; iuris (onz.)
levend
vivus; -a; -um
slag(linie)
acies; aciei
getal; aantal
numerus
de eerste: keizer
princeps; principis
naaste; dichtstbij
proximus; -a; -um
(naaste) verwanten
proximi (mv.)
perf. act. van iaceo
iacui
liggen
iaceo (iacēre)
hulpmiddelen; vermogen; macht
opes; opum (mv.)
hulp: macht; kracht; vermogen
ops; opis
omkomen
pereo (perire)
bloed
sanguis; sanguinis
ster; sterrenbeeld
sidus; sideris
afwisselend
varius; -a; -um
vlam
flamma
tong: taal
lingua
terugkrijgen; terugnemen: ontvangen
recipio (recipĕre)
derde
tertius; -a; -um
perf. act. van tollo
sustuli
ppp. van tollo
sublatus
optillen; oppakken; opheffen
tollo (tollĕre)