Level 13 Level 15
Level 14

521 - 560


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verwarring: menigte; massa
turba
eeuwig
aeternus; -a; -um
menselijk
humanus; -a; -um
aanzienlijk; van hoge afkomst
nobilis; -e
samenkomen
convenio
blij
laetus; -a; -um
minder
minus
niet weten
nescio
drukken: in moeilijkheden brengen; in het nauw brengen
premo (premĕre)
gevecht; strijd
proelium
generatie; tijdperk; eeuw
saeculum
nauwelijks
vix
gerucht: reputatie
fama
voelen: bemerken
sentio (sentire)
gesprek; taal
sermo; sermonis (mnl.)
gekeerd naar; (recht) tegenover: ongunstig
adversus; -a; -um
tegen(over): jegens
adversus of adversum (+ acc.)
gouden; van goud
aureus; -a; -um
voorraad; overvloed
copia
legermacht; troepen
copiae (mv.)
weldra; snel daarna
mox
vrouw
mulier; mulieris
uit; van(uit); vanaf
ex (+ abl.)
neerslaan; doden
occīdo (occidĕre)
boom
arbor; arboris (vrl.)
perf. van audeo
ausus sum
durven; wagen
audeo (audēre)
metgezel; vriend
comes; comitis
eer: sieraad
decus; decoris
fijn; teer
tener; tenera; tenerum
perf. act. van traho
traxi
trekken
traho (trahĕre)
veld; vlakte
campus
val; voorval; geval; toeval, ongeval
casus; -us
stichten: opbergen
condo (condĕre)
kijk!
ecce
breed
latus; -a; -um
vrede
pax; pacis
nadat
postquam
beschermen; bewaren; behouden
servo (servare)