Level 15 Level 17
Level 16

601 - 640


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kort
brevis; breve
in korte tijd
brevi
perf. act. van cogo
coëgi
ppp. van cogo
coactus
dwingen: bijeenbrengen
cogo (cogĕre)
gelijk aan
par; paris (+ dat.)
dichterbij
propior; propius (gen. propioris)
dichtbij: bijna
prope
dichtbij
prope (+ acc.)
hoewel
quamvis
vragen
rogo (rogare)
ppp. van sedeo
sessus
zitten
sedeo (sedēre)
uitkiezen
eligo (eligĕre)
perf. act. van incipio
incepi
ppp. van incipio
inceptus
beginnen
incipio (incipĕre)
weer; opnieuw
iterum
echtgenoot
maritus
één voor één; afzonderlijk
singuli (mv.)
meteen; onmiddellijk
statim
overtrekken; overgaan: voorbijgaan (ook van tijd)
transeo (transire)
naderen; erbij komen
accedo (accedĕre)
perf. van aufero
abstuli
ppp. van aufero
ablatus
wegnemen
aufero (auferre)
perf. act. van cerno
crevi
ppp. van cerno
cretus
onderscheiden; zien
cerno (cernĕre)
consul (hoogste ambtenaar in Rome)
consul; consulis
verlangen; begeren
cupio (cupĕre)
dankbaar; aangenaam
gratus; -a; -um
hierheen
huc
ik heb er plezier in; het bevalt me
iuvat me
helpen
iuvo (iuvare)
blijven; wachten (op): te wachten staan
maneo (manēre)
sterfelijk
mortalis; -e
sterveling
mortalis
want
namque
arm
pauper (gen.: pauperis)