Level 16 Level 18
Level 17

641 - 680


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
straf; boete
poena
mooi
pulcher; pulchra; pulchrum
tenslotte; (uit)eindelijk
tandem
(hoofd)haar
coma
waarom?
cur?
rechts; rechter-
dexter; dextra; dextrum
rechterhand
dext(e)ra (manus)
vrees; angst
metus; -us
zwart
niger; nigra; nigrum
tonen; laten zien
ostendo (ostendĕre)
wanneer
quando
overig
reliquus; -a; -um
woest; wreed
saevus; -a; -um
(zit)plaats
sedes; sedis
verlaten; in de steek laten
desero (deserĕre)
woede
ira
lichaamsdeel; lid
membrum
al te veel / zeer
nimius; -a; -um
knik; wil: goddelijke macht
numen; numinis
stroom; rivier
amnis; amnis (mnl.)
echtgenote; echtgenoot
coniunx; coniugis
(bijeen)houden
contineo (continēre)
geweldig; enorm
ingens; ingentis
eveneens; evenzo
item
rechtvaardig: juist
iustus; -a; -um
prijzen
laudo (laudare)
kust; strand
litus; litoris
weigeren: ontkennen; zeggen dat niet
nego (negare)
ver; op afstand
procul
ooit
umquam
zoals; alsof
velut
(superl. van exter(us)) buitenste; uiterste; laatste
extremus; -a; -um
(superl. van bonus) beste; zeer goed; voortreffelijk
optimus; -a; -um
zich haasten
propero (properare)
naderen
subeo (subire)
weggaan: toegeven; zwichten: toestaan
concedo (concedĕre) + dat.
het staat vast dat
constat (+ inf./AcI)
het hardlopen; wedloop; race: (loop)baan; koers
cursus; -us
bron
fons; fontis (mnl.)
tempel
templum