Level 17 Level 19
Level 18

681 - 720


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zoveel
tot (onverbuigbaar)
wijn
vinum
perf. act. van confero
contuli
ppp. van confero
collatus
bijeenbrengen: vergelijken
confero (conferre)
schip
navis; navis
zoals: alsof
tamquam
aarde; land
tellus; telluris
kleding(stuk)
vestis; vestis
oor
auris; auris
hoorn: vleugel (van een leger)
cornu; cornus
in de steek laten: ontbreken: (+ abl.) afvallen van
deficio (deficĕre)
rijk
dives; dives; dives gen. divitis)
gedaante; uiterlijk: gezicht
facies; faciei
vreugde
gaudium
veranderen: verwisselen
muto (mutare)
bot
os; ossis
goedkeuren: aannemelijk maken
probo (probare)
hoe: zoals
quomodo
goddelijk
divinus; -a; um
openstaan
pateo (petēre)
adem: geest
spiritus; spiritus
dak: huis
tectum
wond
vulnus; vulneris
stralend wit; stralend
candidus; -a; -um
perf. act. van fingo
finxi
ppp. van fingo
fictus
vormen: verzinnen
fingo (fingĕre)
verbinden
iungo (iungĕre)
plicht; taak
officium
perf. act. van parco
peperci
sparen
parco (parcĕre) (+ dat.)
waarom niet?
quin?
dat; of (na ontkennende hoofdzin)
quin + coni.
aanblik: schijn; uiterlijk
species; speciei
nemen
sumo (sumĕre)
perf. van absum
afui
afwezig zijn
absum (abesse)
wegsturen; laten gaan
dimitto (dimittĕre)
perf. act. van frango
fregi