Level 18 Level 20
Level 19

721-760


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
breken
frango (frangĕre)
(ver)mengen
misceo (miscēre)
poort
porta
erg; zeer
valde (bijw.)
wind; bries; lucht
aura
uitgaan; weggaan
exeo (exire)
afschuwelijk; schandelijk
foedus; -a; -um
(helemaal) niet
haud
binnengaan: beginnen
ingredior (ingredi)
zacht; week
mollis; -e
wereld
mundus
muur
murus
wensen
opto (optare)
klagen (over)
queror (queri) (+ acc.)
eens
quondam
welving: boezem: baai
sinus; sinus
zuster
soror; sororis
uiterste; laatste
ultimus; -a; -um
ontwerper; zegsman; schrijver
auctor; auctoris
pijn hebben; verdriet hebben
doleo
eten; verteren
edo (edĕre) e
voortbrengen: uitgeven; verbeiden
edo (edĕre) v
dood: begrafenis
funus; funeris
compar. van parvus: minder; kleiner
minor; minus (gen.minoris)
dood
mortuus; -a; -um
de dode
mortuus
(om)kijken
respicio (respicĕre)
veilig
tutus; -a; -um
ruim: aanzienlijk
amplus; -a; -um
rondom; om . . . heen
circa (+ acc.)
bewaker
custos; custodis
geven; schenken
dono (donare)
rondzwerven: zich vergissen
erro (errare)
begrijpen
intellego (intellegĕre)
juk: bergrug
iugum
vertellen
narro (narrare)
weer; terug
rursus
rug
tergum
voedsel; eten
cibus
(af)sluiten
claudo (claudĕre)