Level 20 Level 22
Level 21

801-840


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tenslotte
denique
rijkdom
divitiae, -arum (mv.)
geschenk
donum
voorbeeld
exemplum
vlucht; verbanning
fuga
waarschuwen; aansporen
moneo (monēre)
geboren worden
nascor (nasci)
perf. van pergo
perrexi
ppp. van pergo
perrectus
(voort)gaan
pergo (pergĕre)
verschaffen; aanbieden
praebeo (praebēre)
vechten
pugno (pugnare)
kijken naar; aanschouwen
aspicio (aspicĕre)
zolang als: totdat
donec (+ ind.)
menigte
multitudo, -dinis
smeekbede
preces, precum (mv.)
wijs; verstandig
sapiens (gen. sapientis)
band; boei
vinculum
gebeuren
accido (accidĕre)
zee(spiegel): (mv.) golven
aequor, aequoris (onz.)
gelijk; effen: billijk: gunstig
aequus, -a, -um
net zo; even(zeer)
aeque (bijw.)
van een ander; andermans; vreemd
alienus, -a, -um
ster
astrum
hond
canis, canis (mnl.)
verzamelen
colligo (colligĕre)
begaan: toevertrouwen
committo (committĕre)
godin
dea
perf. act. van gigno
genui
ppp. van gigno
genitus
voortbrengen; verwekken
gigno (gignĕre)
behalve
praeter + acc.
smeken; bidden
precor (precari)
teruggaan; weggaan
recedo (recedĕre)
tegenhouden; vasthouden
retineo (retinēre)
oever
ripa
versterkte vorm van se (zie daar)
sese
perf. van addo
addidi
ppp. van addo
additus
toevoegen
addo (addĕre)