Level 21 Level 23
Level 22

841-880


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verdelen
divido (dividĕre)
herinnering: geheugen
memoria
een fout maken
pecco (peccare)
waarneming(svermogen): gevoel: gedachte; mening
sensus, sensus
werptuig; (mv.) wapens
telum
op mijn (enz.) beurt: beurtelings
in vicem
(over)winnaar
victor, victoris
hulptroepen
auxilia, auxiliorum
hulp
auxilium
moord; slachting
caedes, caedis
vereren: vieren
celebro (celebrare)
bij elkaar plaatsen; ordenen: bijleggen
compono (componĕre)
uitzonderen: opnemen; ontvangen; opvangen
excipio (excipĕre)
vrouw
femina
zwaard
gladius
Grieks
Graecus, -a, -um
Griek
Graecus
(ver)vullen
impleo (implēre)
gehaat
invisus, -a, -um
oponthoud; uitstel; vertraging
mora
redevoering
oratio, orationis
evenzeer: tegelijk
pariter
rustig: vriendelijk
placidus, -a, -um
hoewel
quamquam
waarom?
quare?
heersen; regeren
regno (regnare)
(rond)zwervend
vagus, -a, -um
perf. act. van affero
attuli
ppp. van affero
allatus
meebrengen; ergens heen brengen: overbrengen
affero (afferre)
verschijnen: duidelijk zijn
appareo (apparēre)
kleur
color, coloris
ijzer: zwaard
ferrum
grond
humus
perf. act. van infero
intuli
ppp. van infero
illatus
brengen naar
infero (inferre)
de oorlog aandoen
inferre bellum
liever willen
malo (malle)
benadelen; kwaad doen
noceo (+ dat.)