Level 22
Level 23

881-920


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
geld
pecunia
plichtsgevoel; liefde; trouw
pietas, pietatis
beloven
promitto (promittĕre)
gevecht
pugna
breken
rumpo (rumpĕre)
wijsheid
sapientia
boven
supra + acc.
op zich nemen; ondernemen
suscipio (suscipĕre)
langzaam; traag
tardus, -a, -um
ondeugd; vergrijp; fout; gebrek
vitium
verachten; minachten
contemno, (contemnĕre)
omdraaien; veranderen
converto (convertĕre)
weggaan
egredior (egredi)
gras; kruid
herba
daar
illic
doden
interficio (interficĕre)
boos
iratus. -a, -um
boos worden/zijn (op)
irascor (irasci) (+ dat.)
tafel
mensa
weinig; een beetje
paulo
korte tijd later
paulo post
weinig; een beetje
paulum
hier en daar: zeldzaam
rarus, -a, -um
ruimte; afstan: duur; tijd(vak)
spatium
hopen
spero (sperare)
nuttig (utilis; utile)
utilis, -e
vrij zijn van
vaco (vacare) +abl.
naburig; aangrenzend; buur-
vicinus, -a, -um
lust; genoegen
voluptas, voluptatis
perf. act. van ardeo
arsi
branden; in brand staan
ardeo (ardēre)
(af)wachten; verwachten
exspecto (exspectare)
pf. act. van fundo
fudi
ppp. van fundo
fusus
gieten; storten
fundo (fundĕre)
beeld; afbeelding: schim
imago, imaginis
verraden: tonen; laten blijken
prodo (prodĕre)
overwinnen: overtreffen
supero (superare)
omhoog houden; uithouden
sustineo (sustinēre)
proberen
tempto (temptare)