Level 2 Level 4
Level 3

81-120


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
koning
rex; regis
dat. van tu: (aan/voor) jou/u
tibi
komen
venio (venire)
veel
multo
zeer; erg; veel
multum
vele(n)
multi; multae; multa (mv.)
veel
multus; -a; -um (plures; plurimus)
één; (als) enige; alleen
unus; -a; -um (gen. unius)
groot
magnus; -a; -um (maior; maximus)
maar; echter
autem
niet
ne
(op)dat niet; om niet; om te voorkomen dat: dat; om te
ne (+ coni.)
mens: man
homo; hominis
tijd
tempus; temporis
ook; zelfs
etiam
ook als
etiamsi / etiam si
en
ac
(een zeker) iemand; (een zeker) iets
quidam; quaedam; quiddam (gen. cuiusdam) (zelfst.)
een zekere: enkele; enige
quidam; quaedam; quoddam (gen. cuiusdam) (bijv.)
jij; u
tu
eerste
primus; -a; -um
eerst (v. tijd); aanvankelijk
primo
eerst; ten eerste (bij een opsomming)
primum
immers; want; namelijk
enim
perf. act. van fero
tuli
dragen; brengen: verdragen
fero (ferre)
toch; echter
tamen
zo groot; zoveel
tantus; -a; -um
alleen maar; slechts: zozeer
tantum (bijw.)
zoveel; een zo grote massa of menigte
tantum (+ gen.)
ik
ego
dat. van ego: (aan/voor) mij
mihi
zo
sic
plaats
locus (mv. loci of loca)
geen
nullus; -a; -um
vader
pater; patris
heer: heerser
dominus
nu
nunc
hand: groep
manus; manus
wijze; manier: maat; beperking
modus