Level 4 Level 6
Level 5

161 - 200


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perf. act. van differo
distuli
zonder
sine (+ abl.)
jongen
puer; pueri
niets
nihil
lang
longus; -a; -um
verreweg; veruit
longe (+ compar.)
hemel
caelum
zo
ita
zoon
filius
waar?: waar (betr. vnw. van plaats)
ubi?
zodra; wanneer
ubi
ook
quoque
tevoren; vroeger
ante
vóór
ante (+ acc.)
lied; gedicht
carmen; carminis
zeker; ongetwijfeld; stellig; inderdaad: weliswaar: althans
quidem
zelfs niet
ne . . . quidem
weliswaar . . . maar
quidem . . . sed
stad
urbs; urbis
ieder; elk
quisque; quaeque; quodque (bijv.)
ieder; elk
quisque; quidque (zelfst.)
daarna; later
post
na
post (+ acc.)
onder
sub (+ acc. of abl.)
zeggen; beweren
aio; ais; ait; aiunt (geen inf.)
een of ander; enig
aliqui; aliqua; aliquod (bijv.)
iemand; iets
aliquis; -quid (zelfst.)
een of ander; enig (ali- valt weg na ni; nisi; num of ne)
qui; qua, quod (= aliqui etc.) (bijv.)
iemand; iets (ali- valt weg na ni; nisi; num of ne)
quis; quid (= aliquis etc.) (zelfst.)
perf. act. van capio
cepi
pakken; nemen
capio (capĕre)
perf. van eo (ire)
ii
ppp. van eo
itus
gaan; komen
eo (ire)
houden van; liefhebben
amo (amare)
ppp. van tendo: ppp. van teneo
tentus
(vast)houden
teneo (tenēre)
als niet; tenzij: behalve
nisi
soldaat
miles; militis
altijd
semper