Level 5 Level 7
Level 6

201 - 240


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wij; ons
nos
reden; oorzaak
causa
wegens
causā (+ gen.) (causa in postpositie)
woord
verbum
toen; dan
tunc
zoeken: vragen; informeren naar
quaero (quaerĕre)
ontvangen; verkrijgen: vernemen
accipio (accipĕre)
voor; ter verdediging van: in plaats van: ten behoeve van
pro (+ abl.)
toen; dan
tum
hoe groot: zo groot als
quantus; -a; -um
hoezeer; zozeer als
quanto
hoeveel; hoezeer: zoveel als; zozeer als
quantum
hoeveel; zoveel
quantum (+ gen.)
oorlog
bellum
perf. act. van pono
posui
ppp. van pono
positus
plaatsen; neerleggen
pono (ponĕre)
geweld; kracht: macht
vis (mv. vires)
worden: gebeuren: gemaakt worden; gedaan worden
fio (fieri)
broer
frater; fratris
moeder
mater; matris
perf. act. van iubeo
iussi
ppp. van iubeo
iussus
bevelen (aan)
iubeo (iubēre) + acc.
bevel
iussum
zo’n; een zodanige; zulke
talis; tale
mond; gezicht
os; oris
vragen; verlangen: streven naar: gaan naar; afgaan op
peto (petĕre)
er/het is nodig
opus est (+ abl.)
ik heb nodig
opus est mihi (+ abl.)
werk
opus; operis
perf. act. van duco
duxi
leiden; brengen
duco (ducĕre)
zo (zeer)
tam
onschendbaar; heilig
sanctus; -a; -um
echt; waar
verus
ppp. van lego: (uit)gekozen; uitgezocht; voortreffelijk
lectus
verzamelen: (uit)kiezen: lezen
lego (legĕre)
geloven; vertrouwen; toevertrouwen
credo (credĕre) (+ dat.)
zorg
cura