Level 6 Level 8
Level 7

241 - 280


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zenden; sturen
mitto (mittĕre)
geest; verstand
mens; mentis
meer
plus
meer
plures; plura (mv.) (gen. plurium)
een grotere hoeveelheid; meer
plus (gen.: pluris) (+ gen.)
weten
scio (scire)
perf. act. van vinco
vici
ppp. van vinco
victus
overwinnen; overtreffen
vinco (vincĕre)
perf. act. van vivo
vixi
ptc. fut. van vivo
victurus
leven
vivo (vivĕre)
bloed
cruor; cruoris
vuur
ignis; ignis
superl. van magnus; grootste; zeer groot
maximus; -a; -um
vooral; het meest
maxime
meisje
puella
dapper; sterk (fortis; forte)
fortis
vijand
hostis; hostis
overigens; verder
ceterum
overige(n)
ceteri; -ae; -a (mv.)
overig
ceterus; -a; -um
wapens
arma; armorum (onz. mv.)
gewoonte; gebruik (ev.): karakter; levenswijze; gedrag (mv.)
mos; moris
vaak; dikwijls
saepe
roepen; noemen
voco (vocare)
vriendin
amica
vriend
amicus
afkomst; geslacht
genus; generis
. . . ? (onvertaald)
-ne
stem: woord
vox; vocis
de een; de ander (van twee)
alter; altera; alterum
meer
magis
schrijven
scribo (scribĕre)
twee
duo; duae; duo
ptc. van sequor
secutus
volgen
sequor (sequi)
vaardigheid; kunst; wetenschap
ars; artis
hoofd: hoofdstad
caput; capitis (onz.)
bewegen; verplaatsen
moveo (movēre)