Level 7 Level 9
Level 8

281 - 320


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grootste; hoogste
summus; -a; -um
zoet; lieflijk; aangenaam
dulcis; -e
nieuw
novus; -a; -um
hoe?; hoezeer? (ook in uitroepen)
quam
als; dan (in comb. met tam of na compar.): zo ... mogelijk (bij superl.)
quam (in cominaties; bijv trappen van vergelijking)
dan
quam (na compar.)
onderwijzen; leren
doceo (docēre)
natuur: aard
natura
jongeman
iuvenis; iuvenis
spreken
loquor (loqui)
voorouders
maiores; -um
voet
pes; pedis (mnl.)
volk
populus
dus; dan
ergo
of
-ve
water
aqua
vinden
invenio (invenire)
inspanning; moeite: ellende
labor; laboris
perf. act. van refero
rettuli
ppp. van refero
relatus
terugbrengen: berichten; antwoorden; rapporteren
refero (referre)
het is van belang
refert
zwaar; ernstig
gravis; -e
deugd; goede eigenschap; verdienste: moed
virtus; virtutis
daar
ibi
zee
mare; maris
Romeins
Romanus; -a; -um
Romein
Romanus
weg; straat
via
plan; besluit; beleid
consilium
moeten; verschuldigd zijn
debeo (debēre)
ppp. van nascor
natus (ppp)
zoon
natus (zelfst.)
zon
sol; solis (mnl.)
(boven)op; over
super + acc.
begonnen zijn
coepi (inf. coepisse) (alleen pf.)
ik zeg: ik zei
inquam
zeker; vast
certus; -a; -um
zeker
certe (bijw.)
staan
sto (stare)