Level 8 Level 10
Level 9

321 - 360


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in het midden; middelste
medius; -a; -um
het midden
medium
heilig: (+ gen.) gewijd aan
sacer; sacra; sacrum
zoals
sicut
borst
pectus; pectoris
hoog: diep
altus; -a; -um
jullie
vos
alle(n)
cuncti; -orum
oog
oculus
genoeg
satis (+ gen.) (onverbuigbaar)
gegroet (bij afscheid)
vale
krachtig zijn: in staat zijn
valeo (valēre)
oude man
senex; senis
(van) jullie
vester; vestra; vestrum (gen. vestri)
volk
gens; gentis
menen: (+ 2 acc.) vinden; beschouwen als
puto (putare)
ijver: belangstelling; enthousiasme: studie
studium
openbaar; algemeen
publicus; -a; -um
tweede; volgend
secundus; -a; -um
paard
equus
terugkeren
redeo (redire)
nooit
numquam
vluchten
fugio (fugĕre)
kring: (= orbis terrarum) wereld
orbis; orbis
ieder die/alwie; alwat
quisquis; quidquid/quicquid (zelfst.)
wegens
gratiā + gen.
gunst: charme: dank
gratia
daarom
itaque
alsof
quasi
koningschap; heerschappij
regnum
verlaten; achterlaten
relinquo (relinquĕre)
ongelukkig
miser; -ra; -rum
aanvoerder; leider
dux; ducis
lot: geluk: ongeluk; noodlot
fortuna
daarom; dus
igitur
tegelijk(ertijd)
simul
zodra
simul
goed
bene (bijw.)
wet
lex; legis
letter
littera