Level 84 Level 86
Level 85

801 - 810


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Would you ask him to call me back please?
Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi.
Yes.
Vâng.
You have a very nice car.
Bạn có một chiếc xe rất đẹp.
You look like my sister.
Bạn trông giống em gái (chị) của tôi.
6 dollars per hour.
6 đô 1 giờ.
Are you waiting for someone?
Bạn đang chờ ai đó hả?
Are you working today?
Hôm nay bạn có làm việc không?
Bring me my shirt please.
Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi.
Do you like to watch TV?
Bạn có thích xem tivi không?
Do you like your boss?
Bạn có thích sếp của bạn không?