Level 1 Level 3
Level 2

Aparell respiratori


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sins paranasals
Com se diuen les cavitats òssies del crani, comunicades amb el nas
faringe
Quin nom rep l'òrgan que comunica la boca amb la laringe?
epiglotis
Com se diu el cartílag que tanca les vies respiratòries quan engolim?
laringe
Quin òrgan conté les cordes vocals?
tràquea
Quin òrgan comunica la laringe amb els pulmons?
diafragma
Quin és el múscul que es troba sota els pulmons i participa en la respiració?
pleura
Quina membrana recobreix els pulmons?
alvèols
Què hi ha al final dels bronquis?
alvèols
On es produeix l'intercanvi de gasos amb els capil·lars