Level 3 Level 5
Level 4

Aparell excretor


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ronyons
Quin òrgan és l'encarregat de filtrar i netejar la sang de residus?
uréter
Quin conducte porta l'orina dels ronyons a la bufeta?
uretra
Quin conducte porta l'orina des de la bufeta cap a l'exterior?
nefrons
Com se diuen els conductes del ronyó on es produeix el filtratge de la sang?
càpsula suprarrenal
Quin òrgan té cada ronyó a sobre seu, que fabrica hormones?
pelvis renal
On s'ajunten els nefrons de ronyó, per recollir l'orina filtrada?