Level 10 Level 12
Level 11

151 - 165


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Propriator
ejer, indehaver
Sovereign
suveræn, selvstændig
Hegemony
dominerende magt
Decadence
moralsk el. åndeligt forfald (fx v/ overdræven luksuriøs livsstil)
Axiomatic
indlysende, selvklar
Obnoxious
modbydelig
Insular
snæversynet
Ridge
højdedrag
Dismal
1. trøstesløs, sørgelig; 2 dyster, skummel
prosperous
velstående, fremgangsrig
conceal
at skjule (for)
frown
(s) panderynken, en barsk mine; (v) at rynke brynene el. panden
distort
1. at forvrænge; 2. at fordreje
disdain
foragt
entangle
1. at filte ind, at vikle ind; 2. at rode ind, at indblande