Level 13 Level 15
Level 14

196 - 210


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
candor
oprigtighed
exacerbate
at forværre, at skærpe (om konflikt)
tangled
indviklet, filtret sammen
paramount
overordentlig, altafgørende
shrug
(s) skuldertræk; (v) at trække på skuldrene
attorney
(am.) advokat, sagfører
emanate
1. at stråle ud, at lyse ud; 2. at udstråle
deliberate
(v) at overveje, at drøfte; (adj) 1. bevidst, forsætligt; 2. rolig, behersket
deliberately
1. forsætligt. overlagt, med vilje; 2. roligt, behersket
incubator
kuvøse (sengelignende varmekasse til nyfødte)
coercion
tvang
candid
oprigtig, åbenhjertig
concession
indrømmelse
inquiry
forespørgsel, henvendelse
suffocate
at kvæles