Level 4 Level 6
Level 5

61-75


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be apt to
tilbøjelig til
Assertion
1. påstand; 2. hævdelse
Ferocity
vildskab, grusomhed
arbitrary
1. skønsmæssig, vilkårlig; 2. egenrådig
Forcibly
med magt
Perilous
farlig, risikabel
Enumerate
at optælle, at opregne
Assert
at påstå, at hævde
Succumb (to)
at bukke under (for)
digress
1. at afvige; 2. at komme væk fra emnet
Vanity
forfængelighed
Coalesce
at forene sig, at smelte sammen
Sagacious
skarpsindighed
Ambush
baghold
Adamant
benhård, ubøjelig