Level 3 Level 5
Level 4

151-200


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uit
ἐκ, ἐξ + gen.
uit
ἐκ, ἐξ + gen.
plotseling
ἐξαιφνης
plotseling
ἐξαιφνης
buiten
ἐκτος + gen.
buiten
ἐκτος + gen.
naar buiten
ἐξω
naar buiten
ἐξω
in, op, bij
ἐν + dat.
in, op, bij
ἐν + dat.
naar, op... af
ἐπι + acc.
naar, op... af
ἐπι + acc.
op, bij
ἐπι + gen./dat.
op, bij
ἐπι + gen./dat.
verspreid over, in
κατα + acc.
verspreid over, in
κατα + acc.
met
μετα + gen.
met
μετα + gen.
na
μετα + acc.
na
μετα + acc.
na die dingen, daarna
μετα ταυτα
na die dingen, daarna
μετα ταυτα
tot aan
μεχρι + gen.
tot aan
μεχρι + gen.
van, van de kant van
παρά + gen.
van, van de kant van
παρά + gen.
bij
παρά + dat.
bij
παρά + dat.
naar
παρά + acc.
naar
παρά + acc.
over
περί + gen.
over
περί + gen.
rondom
περί + acc.
rondom
περί + acc.
dichtbij
πλησιον + gen.
dichtbij
πλησιον + gen.
voor
προ + gen.
voordat, alvorens te
πριν
bij
προς + dat.
naar... (toe), tegen
προς + acc.
(samen) met
συν + dat.
boven, voor, over
ὑπέρ + gen.
door
ὑπό + gen.
maar
ἀλλα, ἀλλ ̓
en, maar (soms niet vertalen)
δε, δ ̓
introduceert twee gelijkwaardige
μεν... δε
de een... de ander
ὁ μεν... ὁ δε
sommigen, ...anderen
οἱ μεν... οἱ δε
maar, echter
μεντοι
en (vertaal dit vóór het woord waar het achter staat)
τε
en, ook
και
zowel... als, en
τε... και
tenminste
... γε
toen, nadat
ὡς + ind. verl.tijd
als, zoals, hoe, wat
ὡς
omdat
ὡς + ptc.
om te
ὡς + ptc.fut.
opdat
ὡς + coni/opt.
zoals
ὡσπερ
zodat
ὥστε
dat, omdat
ὁτι
toen, wanneer
ὁτε
toen, nadat, omdat
ἐπει
toen, nadat, omdat
ἐπειδη
toen, op dat moment
τοτε
daarna
ἐπειτα
want, immers
γαρ