Level 4
Level 5

201-230


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
als, of
εἰ
als
ἤν / ἐαν = εἰ + ἀν
opdat
ἱνα + coni.
toch
ὁμως
erg, zeer
μαλα
het meest, vooral
μαλιστα
erg, zeer
σφόδρα
zeer, zeker
πάνυ
leidt een vraagzin in
ἆρα
dan, dus (soms niet vertalen)
οὐν
dan, dus (soms niet vertalen)
δη
al
ἠδη
weer, opnieuw
αὐθις
meteen
αὐτικα
weer, opnieuw, terug
πάλιν
nu
νυν
eens, ooit
ποτε
altijd
ἀει
niet
οὐ, οὐκ, οὐχ
en niet, maar niet, ook niet, zelfs niet
οὐδε
niet
μη
opdat niet, om te voorkomen dat
μη + coni.
nog
ἐτι
niet meer
οὐκετι
dan niet
οὐκοῦν
nog niet
οὔπω
niemand
οὐδεις, -δενος
niets, geen
οὐδεν, -δενος
noch, en niet
οὔτε
waar
οὗ