Level 2
Level 1

1 Pure laine


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pure laine
zuivere scheerwol, inwoners van Québec die afstammen van Franse immigranten
prendre position sur + subst
een standpunt innemen over ,op het gebied van
prendre des notes
aantekeningen maken
débattre de/ sur
debatteren over
exposer
uiteenzetten, betogen
une charte
een handvest
utiliser/ employer/se servir de
gebruiken
le récit
het verhaal, de vertelling
les articulateurs du discours
de scharnierwoorden, de signaalwoorden
les indicateurs
de aanduiders, de aanwijzers
temporel
van de tijd, tijds-
le lexique
de woordenschat, het vocabulaire
institutionnel (adj)
institutioneel
définir
definiëren, omschrijven
le modèle d’intégration
het integratiemodel
le conditionnel présent
de tegenwoordige tijd van de conditionnel
l’indicateur (m) temporel
de tijdsaanduiding