Level 1 Level 3
Level 2

Terre d'accueil (p.10)


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la terre d'accueil
het gastland
le motif
de reden
modérer
leiden (van debat/gesprek)
soulever des questions
vragen oproepen
conserver
bewaren
supprimer
weglaten, afschaffen
le mot-clé
het sleutelwoord
la référence
de verwijzing, de referentie
spatial(e)
ruimtelijk, van ruimte
temporel(le)
tijd-, van tijd
intermédiair
tussenliggend
final(e)
eind-, aan het einde
identifiable
herkenbaar
constituer
opstellen, samenstellen
l’abréviation (v)
de afkorting
l’émoticône (v)
de smiley, de emoticon
faire le point sur q.ch
iets inventariseren, de balans opmaken van iets
compléter ( conj. ₌ espérer)
aanvullen, afmaken
ensuite
daarna, vervolgens
la population
de bevolking
la langue
de taal
principal
voornaamste, belangrijkste
l'origine
de afkomst, de oorsprong
participer à
deelnemen aan
un échange
een uitwisseling
un objectif
een doel
nombreux
talrijk
prendre des notes
aantekeningen maken
réutiliser
hergebruiken
la cause
de oorzaak
le but
het doel
la conséquence
het gevolg
une opposition
een tegenstelling
augmenter, monter
stijgen, toenemen
diminuer, descendre
afnemen, dalen
environ
ongeveer
plus ou moins
min of meer
une abréviation
een afkorting
poursuivre ( conj = suivre)
1 voortzetten 2. achtervolgen