Level 2 Level 4
Level 3

Tolérance ou intolérance (p.11)


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la brève
het (nieuws)berichtje
licencier
ontslaan
l’(in)aptitude (v)
de (on)geschiktheid
l’obésité (v)
de obesitas
aller au-delà de
verder kijken dan, verder gaan dan
l’apparence (v) physique
het uiterlijk
superficiel(le)
oppervlakkig
appliquer
toepassen
expulser
r verwijderen, wegsturen [ hier: van school sturen]
assister à qc
iets bijwonen
en raison de
vanwege
la conviction
de overtuiging
intégralement
volledig, in zijn geheel
le cursus scolaire
de lessen, het ( school)curriculum
la veille de
(aan) de vooravond van, kort voor
la titularisation
de vaste aanstelling, de vaste benoeming
l’accueil
de receptie
l’avis
l'opinion, de mening
une idee préconçue
een vooroordeel
préconçu(e)
vooropgezet, bevooroordeeld
chauvin
chauvinistisch
le nombril
de navel
prétentieux
verwaand, pretentieus
gras
vet
le topique
het cliché