Level 4 Level 6
Level 5

Française (p.13)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
couvrir
verslaan (op radio/tv)
consacrer à
wijden aan
la recherche
het zoeken, de zoektocht
la connexion
de verbinding
en direct
live-
s'établir à
zich vestigen in
l'usage (v)
het gebruik
plurilingue
meertalig
bilingue
tweetalig
l'adolescence
de puberteit, de tienerjaren
à part entiere
helemaal