Level 6 Level 8
Level 7

Pour ou contre; la discrimination positive?


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la discrimination positive
de positieve discriminatie
le connecteur
het verbindingswoord, het voegwoord
favorable
positief, gunstig
consister à + inf
bestaan uit (+ww)
pour ma part
wat mij betreft
en effet
inderdaad
céder sur
toegeven op
de toutes façons
hoe dan ook, in ieder geval
établir
instellen
insultant (e)
beledigend
à force de
door ... te
songer à
verlangen naar
quoi que
wat ... (dan) ook
quoique + subj
hoewel, ofschoon
empêcher
verhinderen, tegenhouden
résoudre
oplossen
une solution
een oplossing
exposer
uiteenzetten, presenteren
concernant
betreffend