Level 2

20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
magazine
czasopismo
hotel
hotel
soldier
żołnierz
reflect
odzwierciedlać
heavy
ciężki
I prefer newspapers to magazines
wolę gazety od czasopim
we stayed one night at the hotel
zatrzymaliśmy się na jedną noc w hotelu
the soldier was young
żołnierz był młody
it reflects its value
to odzwierciedla swoją wartość
it's too heavy!
to jest za ciężkie!
sexual
seksualny
cause
przyczyna
bag
torba
heat
ciepło
autumn
jesień
the doctor asked about her sexual history
lekarz zapytał o jej wywiad seksualny
what was the cause of death?
co było przyczyną śmierci?
I have a plastic bag
mam plastikową torbę
reduce the heat
zmniejsz ciepło
it happened during autumn
to się stało jesienią